X
تبلیغات
زولا

DG20.IRبهترینها؛برق،مکانیک،ساختمان،تکنولوژی،مدیریت،زبان

افراد سمعی،بصری،لمسی و حسابگر

به طور کلی افراد در ارتباطات خود به یکی از چهار سیستم عصبی زیر گرایش دارند

الف:"افراد بصری"


این افرادجهان را به ضرورت تصاویر ادراک میکنند به همین جهت کلماتی را که به زبان می آورند تصویر گر است لحن صدا تغییرات چهره و حرکات بدن به هنگام شنیدن به طرف بالا نگاه میکنندبا سرعت سخن میگویندو آهنگ صدایشان بلند است دست ها را حرکت میدهند و به طرف بالا میگیرندتنفس سریع سطحی و نامرتبی دارند ودر قسمت بالایی قفسه سینه تنفس میکنند
؛افراد بصری در جملات به لغات زیر تکیه دارند؛
دیدن .نگاه کردن .خیره شدن .روشن .چشم انداز.در نظر گرفتن .هدف. دور اندیشی. درخشان. چراغانی .شفاف . تصویر . ترسیم . انعکاس . دیدگاه . کانون توجه . تیره و تار . تابش . آراسته .
"با بصری ها چگونه باشیم"
بصری ها عاشق گلند. دوستدارهدیه اند.با بصری ها باید پر شور تر و پر هیجان تر بود.توضیح و تفسیر زیاد حوصله بصری ها را سر میبرد.برای صحبت کردن با آنها حرکات مهمتراز کلام یا لحن و طنین است. سریع تر صحبت کنید.رفتار مودبانه و محترمانه داشته باشید.آرامش افراطی و شل بودن آنها را کلافه میکنند.عاشق هیجانند.
ب:"افراد سمعی"
این گروه به لغات و واژه های سمعی تکیه دارند و به هنگام ارتباط حالات فیزیولوژیکی زیر را از خود نشان میدهند به هنگام اندیشیدن اغلب به اطراف خود می نگرندآرام با آهنگی آهسته اما پر طنین سخن میگوینددست خود را تا نیمه کمر بالا آورده و با آن ژست میگیرندآرام منظم و از وسط قفسه سینه نفس میکشند.
افراد سمعی در جملات به لغات زیر تکیه دارند
شنیدن. گوش دادن .فریاد کشیدن .بحث کردن .اطلاع دادن .تحسین کردن .گفت و شنود کردن .بیان کردن .اعلام کردن .خاموش کردن .صدا .آهنگ .همهمه .ضربه .قصد داشتن .شرح دادن .مذاکره کردن .ناهنجار . انعکاس. تلفن کردن..پر خاش کردن .اعتراض کردن .غرش .پر طنین .تلق تلق کردن .فرکانس. غرغر کردن .سکوت.
"با سمعی ها چگونه باشیم"
به گفتار زیاد توجه دارند.با سمعی ها کمی آرامتر از بصری ها صحبت کنید.خیلی هم آرام نشوید.شرح و تفسیر فراوان هم ندهید.مودبانه سخن بگوئید.فصاحت و بلاغت را از یاد نبرید.شمرده و متین باشید .تشویقتان بیشتر کلامی باشد .به گفتار سمعی ها بیشتر از بقیه گوش دهید .سمعی خوش سخن است در تیپهای رفتاری معمولا سمعی ها محترمند برای سمعی ها احترام کلامی مهمتر از احترام رفتاری است .تند صحبت کردن با آنها بی ادبی تلقی میشود .چون آنرا نشانه اظطراب و نبود آرامش میدانند .ترجیح می دهند موسیقی ملایم گوش دهند تا اینکه فیلم مهیج ببینند.
ج:" افراد لمسی "
در جملات این افراد مفاهیم احساسی قالب است به هنگام اندیشیدن به پائین و طرف راست خود نگاه میکنندصدایشان عمیق است و کلمات شمرده از دهانشان خارج می شودحرکات دست تغییرات چهره و اعمال جسمانی آنها زیاد است معمولا دستشان راپایین نگاه میدارند و خود را به کرات لمس میکنندتنفس این عده عمیق است و از تمام قفسه سینه برای تنفس استفاده میکنند
افراد لمسی در جملات به لغات زیر تکیه دارند
احساس. لمس کردن. اتصال .لغزیدن.تعادل.اصابت.احساسات ی.بالا و پایین پریدن.خشمگین . پیوند.چسبناک.گرسنه.سراسیمه. پر جنب و جوش.دور ریختن.گردندن.چنگ زدن. مضطرب .دلچسب .مالیدن
"با لمسی ها چگونه باشیم"
بسیار ملایمندآنقدر که به نظر بعضی ها شل و ولندآما در ملایمت آنها متانت هم هست لمسی ها از بصری ها متنفرندباید آنها را در آغوش گرفت دستشان را به گرمی فشرد و دست تحسین و صمیمیت بر پشتشان زدهل دادن و کتک زدن موجب آزارشان می شودآرامتر و احساساتشان عمیق تر است با آنها ملایم صحبت کنید
د:"افراد حسابگر(منطقی-استدلال گر)
کلمات این افراد آمیخته با منطق و استدلال است و تغییرات فیزیولوژیکی آنها به شرح زیر است:
وقتی فکر میکنند به پایین و طرف چپ خود نگاه میکنند.با لحنی آهسته و آرام و به گونه ای شیوا سخن میگویند.حرکات دست و تغییرات قیافه در آنها اندک است.
افراد حسابگر در جملات به لغات زیر تکیه دارند:آموختن.در نظر گرفتن.به ذهن کسی خطور کردن.تشخیص دادن.معتقد کردن.مقدم بودن.هوشیار بودن.مخلوط کردن.وانمود کردن.به فکر فرو رفتن.بی احساس.لغو کردن.جدی بودن.فهمیدن.به جا آوردن.
حالا دوست خوب ببین تو از کدام گروه هستی..ببین اطرافیانت از کدام گروه..
وقتی اینا رو بدونی فکر نمی کنی که میتونی آدم تاثیر گزاری باشی.؟؟.آدمی که جذابه؟؟..و میتونه رو دیگرون نفوذ ایجاد کنه؟؟ .....اما بعد......
باور کنید که.....
باور کنید نیروی آدمی بیکران است
باور کنید هیچ کاری از اراده آدمی خارج نیست
باور کنید که از عشق آفریده شده اید پس عشق را بیافرینید
باور کنید که خورشید به خاطر شما طلوع میکند
باور کنید که خدا هیچگاه از بندگانش نا امید نمی شود ولی بندگان از او چرا
باور کنید لایق بودن هستید
باور کنید که اکنون مهم ترین لحظه است
باور کنید که روح شما قدرت صعود به ماوراء را دارد
باور کنید که شما هم میتوانید
تمام باورهای خود را از ته دل باور کنیدتا زندگی شما را باور کند
((تو از این به بعد خودت را باور داری))

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.